Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

EBÖSSZEÍRÁS 2022

EBÖSSZEÍRÁS 2022

[color=black]Tisztelt Ebtartók![/color]
   
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartasi helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési Önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelemi feladatainak hatékony ellátása céljából.
A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai közreműködésével 2022. március 15. napjától 2022. március 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem a négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2022. március 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon a közös önkormányzati hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Baksai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a 7834 Baksa, Petőfi utca 5. szám alatt, illetve a www.baksa.hu weboldalról letölthetők: http://www.baksa.hu/telepules_kepek/dokumentumtar/ebadatlap_2022.pdf.
Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
A kitöltéssel kapcsolatban a 72/211-630-as telefonszamon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óráig, vagy e-mailben a baksakozseg@gmail.com e-mail címen.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
   
·         az adatlap helyszíni kitöltésével, a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal ebösszeírást végző munkatársának történő átadásával,
·         személyesen vagy postai úton a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjének címezve (Baksa, Petőfi utca 5.),
·         ügyfélkapun keresztül a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal címére (KRID azonosító: 608072100)
·         e-mailben a baksakozseg@gmail.com e-mail címre
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022. március 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelemi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelemi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa es tartója a bejelentését a fent ismertetett módon teheti meg.
Felhívom a Tisztelt Ebtartok figyelmet, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
   
Együttműködésüket köszönöm!
   
Baksa, 2022. március 9.
   
   

Némethné dr. Salamon Krisztina

aljegyző

« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu