Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

„Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása Baksán” c. projekt

„Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása Baksán” c. projekt
Baksa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása” című, EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázati kiírásra, a címbeli megnevezéssel

„Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása Baksán”c. projekt

Baksa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés biztosítása” című, EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázati kiírásra, a címbeli megnevezéssel. Projektazonosító: EFOP-3.7.3-16-2017-00100.

A pályázati támogatás összege 51 788 873 Ft, támogatás intenzitás 100%.

A projekt elsődleges célja az életen át tartó tanulásban való részvétel növelése és a hozzáférés javítása, a szükségleteknek és életkori sajátosságoknak megfelelő készség- és képességfejlesztés, kulcskompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű személyek életesélyeink javítása a tanulási esélyeik növelésével, a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javításával és a részvétel növelésén keresztül, másodlagos célja viszont tartalmas szabadidős elfoglaltság biztosítása.
A fentiekben megnevezett céljainkon kívül a felhívásban meghatározott foglalkozások kereteihez, valamint a felhívás célrendszeréhez igazodva olyan ismeretátadó, élményközpontú tevékenységek megvalósítása is a célunk, amely közvetlenül járul hozzá a résztvevő célcsoport ismereteinek bővítéséhez, kompetenciáinak fejlesztéséhez, vagyis személyiségük formálódásához.
A projekt hosszútávú célja a célcsoport önképzése, így érvényesítve életükben az élethosszig tartó tanulás elvét, valamint a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásának elősegítése, a mobilitási lehetőségek előmozdítása, a munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok aktivitásának fokozása.

A programba a felhívás céljaival azonosulva a következő foglalkozási formákat illesztettük bele:
Népi kosárfonó szakkör;
• Varró szakkör;
• Jóga tanfolyam;
• Önvédelmi tanfolyam;
• Gasztronómia tanfolyam;
• Ékszerkészítési kompetenciafejlesztő szaktábor;
• Informatika szakkör;
• Tematikus angol nyelvi foglalkozássorozat;
• Környezetvédelmi tanfolyam;
• Filmes önismereti műhelyfoglalkozás;
• Film szakkör;
• Hagyományőrző keramikus kompetenciafejlesztő szaktábor;
Emellett a megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése, amely szorosan kapcsolódik a megvalósításhoz.

Projektünk célcsoportja: a teljes lakosság, különös tekintettel a alacsony végzettségűek, GYES-en, GYED-en levők, iskolai oktatásból lemorzsolódottak, munkanélküli háztartásban élő résztvevők, egyetlen felnőttből álló háztartásban élő gyermekét eltartó résztvevő, nemzetiségiek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.31.« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu