Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Hirdetmény elektronikus lakossági fórum megindításáról


HIRDETMÉNY
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGINDÍTÁSÁRÓL
   
BAKSA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
2021. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
   
   
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2021.(IX.21.) és 53/2021.(XI.4.) számú határozatával a hatályos településrendezési eszközök (TRE) alábbi módosításairól döntött:
   
1. Mezőgazdasági üzemi terület kijelölése Rádfapuszta térségében

A hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági terület Má övezetébe sorolt 075/16, 075/18 és 075/19 hrsz.-ú, illetve ipari gazdasági terület Gip-Z építési övezetébe sorolt 078/3 és 078/9 hrsz.-ú földrészleteken tervezett állattartó, mezőgazdasági tároló és feldolgozó funkciók elhelyezése érdekében az érintett földrészletek mezőgazdasági üzemi területi építési övezetbe sorolandók (Kmü).

2. Falusias lakóterület kijelölése – 35/2 hrsz.

A hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági terület Má övezetébe sorolt 35/2 hrsz.-ú ingatlan a telken elhelyezni kívánt lakóépület megvalósítása érdekében falusias lakóterületi övezetbe sorolandó (Lf). Az ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánító 29/2021.(IX.21.) számú Kt. határozat értelmében az önkormányzat a 34 és 35/1 hrsz.-ú utak tulajdonjogát átruházza a 35/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának annak fejében, hogy a 035/2 és a 035/33 hrsz.-ú telkek telekhatára mentén magánutat alakít ki a 36-53 és a 035/34 hrsz.-ú ingatlanok hátsó megközelítésének biztosítására. A módosítás a 34 és 35/1 hrsz.-ú utakat közforgalom előtt megnyitott magánútként, a 35/2 és a 035/33 hrsz-ú telkeken kialakításra kerülő magánutat pedig csak a 36-53 és a 035/34 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai számára megnyitott (közforgalom elől elzárt) magánútként kezelni.
   
Az érintett területeket Baksa Község Önkormányzata fenti határozataival kiemelt fejlesztési területté is nyilvánította, ezért a véleményezés a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§-át alapul véve tárgyalásos eljárásban zajlik.
   
A módosítási eljárás első fázisaként Baksa község lakosságának lakossági fórum keretében lehetősége nyílik a tervdokumentációval kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételére.
   
A koronavírus járvány miatt – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) b) pontja alapján – az önkormányzat a lakossági fórumot elektronikus úton folytatja le.   
Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2021. 12. 16. napjától megindítom. Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. 12. 31. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a baksakozseg@gmail.com e-mail címre.
   
A véleményezési anyag a község honlapján (http://www.baksa.hu/dokumentumtar) tekinthető meg.
   
   
Észrevételeiket előre is köszönjük!
   
   
                                                                                                            Tóth Gábor s.k.

                                                                                                            polgármester

« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu