Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Önkormányzati HivatalSzékhelyhez tartozik: Baksa, Tengeri, Téseny

Cím: 7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
E-mail: baksakozseg@gmail.com
Hivatali kapu: BAKSA (KRID: 608072100)

   
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel (kivételt képeznek az idézett ügyfelek, ill. vis major ügyek)
Szerda: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Csütörtök: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.30

Simon-Fülöp Csilla - igazgatási előadó (tel.: 72/211-630/3-as mellék; 70/409-8333)

Kő Melinda - pénzügyi előadó (tel.: 72/211-630/5-ös mellék; 70/374-0311)

Laudon-Steflik Anna - pénzügyi előadó (tel.: 72/211-630/6-os mellék; 70/673-3505)

Molnár Roland - adóügyi tanácsos (tel.: 72/211-630/4-es mellék; 70/338-6813)

Takácsné Jauk Ibolya jegyző (73/493-022)

A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:


Bogádmindszenti Kirendeltség: Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Ózdfalu ügyintézése (73/493-022)
Sámodi Kirendeltség: Adorjás, Baranyahídvég, Kisszentmárton, Sámod ügyintézése (73/496-079)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Baksa Község Önkormányzatának projektadatai:

"Zártkerti fejlesztések megvalósítása Baksán" (ZP-1-2021) elnevezésű projekt keretében 20.524.013.- Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

Ennek keretében megújult a Baksa 04. hrsz. számú zártkerti út.


Téseny Község Önkormányzatának projektadatai:


Projektazonosító: MFP-TFB/2019 Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán falubusz beszerzésére 14 969 999 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat VW Transporter személygépjárművet vásárolt.

A támogatás célja a falugondnoki szolgálat létrehozása, a falubusz szolgáltatás támogatása, mely hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.


Projektazonosító: MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán erő és munkagépek beszerzésére 14 259 600 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat 1 db Ágaprító,1 db Fűnyíró traktor,1 db Pótkocsi, 1 db Rézsü Mulcsozó és 1 db traktor beszerzését valósította meg.


A projekt indokoltsága, hogy a településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. A közterületek jellege, színvonala javul, mely nagy mértékben befolyásolja a lakosok életminőségét.

Projektazonosító: MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra
Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2020 évi pályázatán a temetőhöz kapcsolódó épület bővítésére, építmény külső és belső felújítására, valamint új urnafal kialakítására 6 998 275 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a temető infrastrukturális fejlesztését valósította meg.
A projekt indokoltsága, hogy a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatás nyújtása. A beruházás során a cél a temetőt használó lakosok komfortjának és a temetési szolgáltatások színvonalának emelése.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bogádmindszent Község Önkormányzatának projektadatai:


2020.12.15.-én Bogádmindszent Község Önkormányzat a Magyar Falu Program, „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogram (MFP-TFB/2019) támogatásával 13 659 392 ft értékű támogatásból a falugondnoki szolgálat régi gépjárművét cserélte le, egy vadonatúj mozgássérültek szállítására is alkalmas 9 személyes Toyota Proace Verso gépjárműre. A támogatás célja a meglévő falugondnoki szolgálat fejlesztése, amely hozzájárul a térség életminőségének javításához.
   


Bogádmindszent Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az "Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése,, alprogramon 4.999.997 Ft támogatást nyert.
A Támogatói okirat azonosítója: 3097240924

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kisszentmárton Község Önkormányzatának projektadatai:


Kisszentmárton Község Önkormányzat a Magyar Falu Program, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2020” című alprogram (MFPBJA/2020) támogatásával 4 876 000 ft értékű támogatásból az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő területen (43/1 illetve a 43/3 hrsz) Kossuth utca jobb ill. bal oldali gyalogjárdát újította fel.
Az önkormányzati tulajdonú járdák felújítása során különös figyelmet fordítottunk a környezettudatossági szempontokra. A fejlesztés által nem csak a településen élők hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása mint cél került elérésre.

A Támogatói okirat azonosítója: 3092297448            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sámod Község Önkormányzatának projektadatai:


Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018(XII.10) korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében mehirdetett, Orvosi rendelő című MFP-HOR/2019 kódszámú pályázaton 29 322 272.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
Projekt azonosító:3004537806
Eszközök és bútorok beszerzése: 4 310 330.-
Három rendelő típus felújítás, átalakítása, korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése:25 011 942.-
A projekt tervezett kezdete:2019.09.02
A projekt végrehajtásának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ózdfalu Község Önkormányzata projektadatai


Ózdfalu Község Önkormányzata
Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” alprogram (kódszám: MFP-AEE/2020)
Elnyert támogatás: 1 997 153 Ft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tengeri Község Önkormányzata projektadatai

Projektazonosító: MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése

Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán temető fejlesztésére 4 948 200 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a Temető utca 4. hrsz számú temető infrastrukturális felújítását valósította meg.


A projekt indokoltsága, hogy a településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. A fejlesztés megvalósításával a temetőbe látogatók és az elhunytak hozzátartozói egy humánusabb szemléletű temetőbe, kegyeleti helyre tudnak ellátogatni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projektazonosító: MFP-TFB/2021 Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2021 évi pályázatán falubusz beszerzésére 14 893 711 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat MERCEDES 639/2, VITO TOURE személygépjárművet vásárolt.


A támogatás célja a falugondnoki szolgálat létrehozása, a falubusz szolgáltatás támogatása, mely hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projektazonosító: MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás
Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2022 évi pályázatán 707.405 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat hűtőszekrényt, laptopot és okos telefont vásárolt.
A támogatás célja a település népességmegtartó erejének növelése, a fiatalok helyben tartása. A program hozzájárul a helyi közösségi folyamatok megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzéséhez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektazonosító: MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése
Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2021 évi pályázatán 10.053.600 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat 1 db traktort, 1 db pótkocsit, és 1 db rézsű mulcsozót vásárolt. A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok számára olyan új eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti
zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági szolgáltatásokhoz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektazonosító: MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése
Baksa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2021 évi pályázatán 490.990Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat összesen 11 kutya és macska egészségügyi ellátását végezte el. Jelen kiírás alapján támogatást igényelhetnek az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai annak érdekében, hogy lakosai számára biztosítsa a tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, a pályázat keretében ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását és/vagy transzponderrel történő megjelölését.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Projektazonosító: CSPP-SZOC-FP-22-0028, Családi Portaprogram – Szociális földprogram
Téseny Község Önkormányzata 1.115.000 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat vetőmagokat, palántákat, csirkéket és takarmányt vásárol. [color=black]A program lehetőséget nyújt a családi portákon belül önellátást erősítő konyhakerti műveléshez és kisállattartáshoz szükséges javak igénylésére.[/color]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Projektazonosító: CSPP-SZOC-FP-22-0101, Családi Portaprogram – Szociális földprogram
Tengeri Község Önkormányzata 805.000 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat gyümölcsfákat, vetőmagokat, palántákat, csirkéket és takarmányt vásárol.
A program lehetőséget nyújt a családi portákon belül önellátást erősítő konyhakerti műveléshez és kisállattartáshoz szükséges javak igénylésére.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Projektazonosító: MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2022 évi pályázatán 6.209.720 Ft értékben támogatást nyert. [color=black]Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a Kossuth u. 13. szám alatti önkormányzati épület felújítását valósította meg. [/color]
[color=black]A pályázat a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó[/color][color=black] lakosságszámú települések önkormányzatai tulajdonában lévő egyes ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére,
felújítására, építésére, valamint eszközök beszerzésére ad lehetőséget.[/color]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektazonosító: MFP-ÖTIK/2022, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Baksa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett pályázaton 53 361 857 Ft értékben támogatást nyert. A kiírás jelen pályázati kategóriája lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti
állandó lakosságszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok társulásai polgármesteri
hivatalként, közös önkormányzati hivatalként (vagy akként is) funkcionáló (többcélú)
intézményei (a továbbiakban: Faluház) külső és belső felújítására, korszerűsítésére,
átalakítására, bővítésére.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baksa Község Önkormányzata a VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés c. pályázat keretében szeretné megoldani régóta fennálló környezetvédelmi problémáját, azaz megfelelő módon kezelni a településen keletkező szennyvizet. Ezzel egyúttal segíteni kívánja a település fejlődését, biztosítani a lakosság komfortérzetét.
    A projektazonosító száma: VP-6-7.2.1.2-16
A kedvezményezett neve: Baksa Község Önkormányzata
A projekt címe: Egyedi szennyvízkezelés
A szerződött támogatás összege: 99 655 477,- Ft
A támogatás mértéke: 95%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00012
    ·         A kedvezményezett neve: BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
    ·         A projekt címe: „Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése”
    ·         A szerződött támogatás összege: 38 668 858 Ft
    ·         A támogatás mértéke: 100 %
    ·         A megvalósítási helyszín: 7834 Baksa, Hősök tere 4. hrsz.: 156/1
    ·         A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése, hőszigetelés, nyílászáró csere, talajvíz elleni szigetelés, a fűtési rendszer korszerűsítése, továbbá az épület részleges akadálymentesítése valósul meg
    ·         A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.10.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt azonosító száma: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 MFP-ÖTIK/2021
Sámod Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 29.999.998.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.


« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu