Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Önkormányzati HivatalSzékhelyhez tartozik: Baksa, Tengeri, Téseny

Cím: 7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
E-mail: baksakozseg@gmail.com
Hivatali kapu: BAKSA (KRID: 608072100)

   
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel (kivételt képeznek az idézett ügyfelek, ill. vis major ügyek)
Szerda: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Csütörtök: 08.00-11.30; 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.30


Némethné dr. Salamon Krisztina - aljegyző (tel.: 72/211-630/1-es mellék; 30/437-3258)

Aljegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.00-11.30
szerda: 13.00-16.00
csütörtök: 08.00-11.30

Bencsik Barbara - igazgatási előadó (tel.: 72/211-630/3-as mellék; 70/409-8333)

Kő Melinda - pénzügyi előadó (tel.: 72/211-630/5-ös mellék; 70/374-0311)

Laudon-Steflik Anna - pénzügyi előadó (tel.: 72/211-630/6-os mellék; 70/673-3505)

Molnár Roland - adóügyi tanácsos (tel.: 72/211-630/4-es mellék; 70/338-6813)

Simon-Fülöp Csilla - igazgatási előadó (tartós távollét)

Vajdáné Czving Mária - igazgatási előadó (tartós távollét)A Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:

Takácsné Jauk Ibolya jegyző (73/493-022)
Bogádmindszenti Kirendeltség: Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Ózdfalu ügyintézése (73/493-022)
Sámodi Kirendeltség: Adorjás, Baranyahídvég, Kisszentmárton, Sámod ügyintézése (73/496-079)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Téseny Község Önkormányzatának projektadatai:


Projektazonosító: MFP-TFB/2019 Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán falubusz beszerzésére 14 969 999 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat VW Transporter személygépjárművet vásárolt.

A támogatás célja a falugondnoki szolgálat létrehozása, a falubusz szolgáltatás támogatása, mely hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.


Projektazonosító: MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán erő és munkagépek beszerzésére 14 259 600 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat 1 db Ágaprító,1 db Fűnyíró traktor,1 db Pótkocsi, 1 db Rézsü Mulcsozó és 1 db traktor beszerzését valósította meg.


A projekt indokoltsága, hogy a településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. A közterületek jellege, színvonala javul, mely nagy mértékben befolyásolja a lakosok életminőségét.

Projektazonosító: MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra
Téseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2020 évi pályázatán a temetőhöz kapcsolódó épület bővítésére, építmény külső és belső felújítására, valamint új urnafal kialakítására 6 998 275 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a temető infrastrukturális fejlesztését valósította meg.
A projekt indokoltsága, hogy a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatás nyújtása. A beruházás során a cél a temetőt használó lakosok komfortjának és a temetési szolgáltatások színvonalának emelése.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bogádmindszent Község Önkormányzatának projektadatai:


2020.12.15.-én Bogádmindszent Község Önkormányzat a Magyar Falu Program, „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogram (MFP-TFB/2019) támogatásával 13 659 392 ft értékű támogatásból a falugondnoki szolgálat régi gépjárművét cserélte le, egy vadonatúj mozgássérültek szállítására is alkalmas 9 személyes Toyota Proace Verso gépjárműre. A támogatás célja a meglévő falugondnoki szolgálat fejlesztése, amely hozzájárul a térség életminőségének javításához.
   


Bogádmindszent Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az "Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése,, alprogramon 4.999.997 Ft támogatást nyert.
A Támogatói okirat azonosítója: 3097240924

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kisszentmárton Község Önkormányzatának projektadatai:


Kisszentmárton Község Önkormányzat a Magyar Falu Program, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2020” című alprogram (MFPBJA/2020) támogatásával 4 876 000 ft értékű támogatásból az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő területen (43/1 illetve a 43/3 hrsz) Kossuth utca jobb ill. bal oldali gyalogjárdát újította fel.
Az önkormányzati tulajdonú járdák felújítása során különös figyelmet fordítottunk a környezettudatossági szempontokra. A fejlesztés által nem csak a településen élők hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása mint cél került elérésre.

A Támogatói okirat azonosítója: 3092297448            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sámod Község Önkormányzatának projektadatai:


Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018(XII.10) korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében mehirdetett, Orvosi rendelő című MFP-HOR/2019 kódszámú pályázaton 29 322 272.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
Projekt azonosító:3004537806
Eszközök és bútorok beszerzése: 4 310 330.-
Három rendelő típus felújítás, átalakítása, korszerűsítése, funkcióváltása, bővítése:25 011 942.-
A projekt tervezett kezdete:2019.09.02
A projekt végrehajtásának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ózdfalu Község Önkormányzata projektadatai


Ózdfalu Község Önkormányzata
Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” alprogram (kódszám: MFP-AEE/2020)
Elnyert támogatás: 1 997 153 Ft


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tengeri Község Önkormányzata projektadatai

Projektazonosító: MFP-FFT/2019 Temető fejlesztése

Tengeri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2019 évi pályázatán temető fejlesztésére 4 948 200 Ft értékben támogatást nyert. Az elnyert támogatási összegen az önkormányzat a Temető utca 4. hrsz számú temető infrastrukturális felújítását valósította meg.

A projekt indokoltsága, hogy a településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. A fejlesztés megvalósításával a temetőbe látogatók és az elhunytak hozzátartozói egy humánusabb szemléletű temetőbe, kegyeleti helyre tudnak ellátogatni.


« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu