Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről


Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről
(Gyvt.21/C§, és a 328/2011. (XII.29) Kormányrendelet 13/B.§ (1) bekezdése szerint)
Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.
Ennek megfelelően Tengeri Község Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést biztosít az őszi, téli és tavaszi szünet munkanapjain, az alábbiak szerinti időszakokban:
         
Általános Iskola


Őszi   szünet: 2021. okt. 25.-29.
Téli   szünet: 2021. dec. 22.-31.
Tavaszi   szünet: 2022. ápr. 11.-19.

Óvoda

Őszi   szünet: nincs zárva
Téli   szünet: 2021. dec. 22.-31.
Tavaszi   szünet: nincs zárva

Családi Bölcsőde

Őszi   szünet: nincs zárva
Téli   szünet: 2021. dec. 22.-31.
Tavaszi   szünet: nincs zárva


      
Helyszín: Baksai Óvoda konyhája (7834 Baksa, Rádfai u. 2.)

Időpont: 11.30- 12.30 óráig

Igénybevétel módja: elvitel

A szülő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
   
Jelen tájékoztatással egyidejűleg megküldjük a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 328/2011. (XII.29) Kormányrendelet 7. melléklet szerinti nyilatkozatot.
   
Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő köteles az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenteni
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.
   
Tájékoztatom a szülőket, hogy a távolmaradás előzetes jelzésének elmaradása esetében a családsegítő szolgálat szakembere tájékozódás céljából az érintett családot felkeresheti.
   
                                                            
                                                                                    Némethné dr. Salamon Krisztina
                                                                                                      aljegyző


« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu