Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Települési kékinfrastruktúra fejlesztés Baksán

Települési kékinfrastruktúra fejlesztés Baksán
A kedvezményezett neve: Baksa Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya: Települési kékinfrastruktúra fejlesztés Baksán
A szerződött támogatás összege: 100 000 000.-Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.09.30.


A fejlesztés megvalósítása során az átfogó cél Baksa integrált vízgazdálkodásának, a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének fejlesztése, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. További cél a belterületre hullott csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A fejlesztéssel érintett terület Baksa község északi belterülete, a Szőlő utca – Hunyadi utca – Petőfi
utca - Zrínyi utca és Hősök tere közti közterület.

A projekt tartalma az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek szerint röviden az alábbi:

Önállóan támogatható tevékenység
• Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével
• Belterületet védő övárok-rendszer, víztelenítő árkok felújítása, a vízelvezető-vízvisszatartó rendszer részét képező műtárgyak kiépítése.
• Nyílt csapadékvíz elvezető/visszatartó rendszer, illetve belvíz elvezető/visszatartó hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával. A műszaki tartalom tervezése során kiemelt figyelmet kapott, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek
• nyilvánosság biztosítása a KTK PLUSZ című útmutató előírásainak megfelelően, a 150 millió Ft alatti támogatási összegű ERFA projektekre vonatkozóan.
• Szemléletformáló akció, tevékenység végrehajtása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
• Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése.
• Szemléletformáló, a vizek helyben tartását és megfelelő fenntartást, az elkészült infrastruktúra és kataszter használatának bemutatását népszerűsítését segítő akciók, programok, kiadványok.

A pályázat megvalósításában Baksa Község Önkormányzata mellett konzorciumi partnerként részt vesz a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal.« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu